Zygmunt Karol Karwacki


Ps. Stanisław Bończa.
Urodził się 20 października 1893 r. w majątku Czarnowiec w powiecie pińczowskim.
Poległ 4 lipca 1916 r. pod Kościuchnówką.
Oficer Legionów Polskich, jeden z patrolu zwiadowczego „siódemka Beliny”.

Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. Od 1910 r. czynnie uczestniczył w skautingu oraz w organizacjach niepodległościowych. W 1912 r. rozpoczął studia w Krakowie, wstępując do Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1913 r. komendant Piłsudski odznaczył go najzaszczytniejszym wówczas odznaczeniem „Parasol”, nadawanym słuchaczom Szkoły Oficerskiej Związku Walki Czynnej.

Kiedy 1 sierpnia 1914 r. Władysław Belina-Prażmowski otrzymał rozkaz sformowania kilkuosobowego patrolu rekonesansowego z zadaniem dokonania zwiadu na terenach zaboru rosyjskiego, na zwiadowcę wyznaczył właśnie Zygmunta Karwackiego. W ten sposób stał się jednym z „siódemki Beliny”. Po powrocie z pierwszego patrolu został przydzielony do grupy Mieczysława Ryś- Trojanowskiego, która wyruszyła do Kielc jako Pierwsza Kompania Kadrowa.

Do sierpnia 1915 r. wykonywał misje zlecane mu przez marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym trafił ponownie na front jako dowódca plutonu w 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Brał udział w kampanii wołyńskiej, w czasie której poległ 4 lipca 1916 r. w bitwie pod Kościuchnówką. Został pochowany w zbiorowej mogile w Wołczewsku. Mogiła ta już nie istnieje.

Został pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

Leave a Reply