Zbigniew Dymitr Dunin-Wąsowicz


 

Urodził się 14 października 1882 r. w Brzeżanach.
Poległ 13 czerwca 1915 r. pod Rokitną.
Polski dowódca wojskowy, rotmistrz Legionów Polskich.

Był synem Bolesława, oficera Armii Cesarsko-Królewskiej, szambelana dworu cesarskiego, i wnukiem szwoleżera Mikołaja Dunin-Wąsowicza – uczestnika szarży pod Somosierrą, oraz starszym bratem Bolesława – podporucznika kawalerii Legionów Polskich.

Po ukończeniu Korpusu Kadetów w Łobzowie poświęcił się zawodowej służbie wojskowej. Jako podporucznik kawalerii służył w armii austriackiej. W 1912 r. na własną prośbę przeszedł do rezerwy i związał się z ruchem strzeleckim.

Po ogłoszeniu mobilizacji przybył do rodzinnych Brzeżan, gdzie objął kierownictwo wyszkolenia przebywających w obozie strzelców. Dość szybko zrezygnował z tej funkcji – nadarzyła się bowiem okazja objęcia dowództwa oddziału Sokołów Konnych przy oddziałach Piłsudskiego. Razem z nimi brał udział w potyczkach w okolicach Kielc.

Po połączeniu jego oddziału z oddziałem Władysława Beliny-Prażmowskiego został oddelegowany do Krakowa w celu organizowania i szkolenia kolejnych oddziałów kawalerii Legionów Polskich. W wrześniu 1914 r. stanął na czele 2 szwadronu kawalerii Legionów Polskich, z którym stoczył pod Cycułowem w okolicy Stanisławowa swój pierwszy bój. W uznaniu zasług w tej bitwie został mianowany rotmistrzem kawalerii, prowadząc walki na Huculszczyźnie, na zagrożonym odcinku węgierskiej granicy, na Bukowinie i we wschodniej Małopolsce.

Na początku czerwca 1915 r. został dowódcą 2 dywizjonu kawalerii II Brygady. 13 czerwca pod Rokitną Wąsowicz prowadził szarżę na dobrze umocowane pozycje rosyjskie, stojąc na czele szwadronu liczącego 63 ułanów. Rozkaz do ataku był bezmyślny i z punktu widzenia sztuki wojennej nieuzasadniony. Mimo olbrzymiej brawury i znajomości sztuki walki szarża nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Rotmistrz Zbigniew Dunin Wąsowicz zginął razem z osiemnastoma ułanami. Wąsowicza pochowano na maleńkim bezimiennym cmentarzu w Rarańczy, a pozostałych
ułanów w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w grobowcu rokitniańczyków.

 

Leave a Reply