Władysław Karaś


Ps. Czarny, Dąbrowski, Pankracy, Karczewski, Kuryłło.
Urodził się 31 sierpnia 1893 r. w Kielcach.
Rozstrzelany 28 maja 1942 r. w Magdalence pod Warszawą.
Kapitan administracji Wojska Polskiego, oficer polskiego wywiadu wojskowego, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r., zdobywca pierwszego medalu olimpijskiego w historii strzelectwa sportowego w Polsce.

4 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionów, był żołnierzem I Brygady. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został dwukrotnie ranny: w bitwach pod Łowczówkiem i Kościuchnówką. Dwukrotnie dostał się do niewoli rosyjskiej, w której przebywał łącznie przez osiemnaście miesięcy. Po ucieczce z niewoli został oficerem do specjalnych zleceń w Komendzie Naczelnej POW we Lwowie. O 1 czerwca 1918 r. był związany ze służbą w polskim wywiadzie. Zdekonspirowany w 1919 r. powrócił do kraju i rozpoczął stałą służbę w Wojsku Polskim.

Jako członek „Strzelca” Warszawa, mając 43 lata, został zakwalifikowany do polskiej reprezentacji olimpijskiej na igrzyska w Berlinie w 1936 r. W konkurencji strzelania z karabinka sportowego wywalczył brązowy medal – był to pierwszy medal olimpijski w historii strzelectwa sportowego w Polsce. Potem wielokrotnie brał udział w zawodach strzeleckich, startując w barwach WKS „Legia” Warszawa.

Jako inspektor Związku Strzeleckiego był zaprzysiężony do tworzenia, w przypadku wybuchu wojny, ściśle tajnej organizacji konspiracyjnej w oparciu o struktury i kadry związku „Organizacja Orła Białego”. Po wybuchu II wojny światowej został przerzucony do Budapesztu, gdzie pełnił funkcję emisariusza Naczelnego Wodza. W lutym 1940 r. wrócił do kraju, angażując się w działalność różnych tajnych służb. Jesienią 1940 r. został aresztowany i przez dwa miesiące przebywał w areszcie na Montelupich w Krakowie. Dzięki różnym staraniom został zwolniony i wyjechał do Warszawy, gdzie włączył się w tajne struktury Armii Krajowej pod pseudonimem Pankracy. 23 kwietnia 1942 r. aresztowano go i uwięziono na Pawiaku. 28 maja został rozstrzelany w masowej egzekucji w Magdalence pod Warszawą.

Leave a Reply