Tadeusz Stefan Aleksander Münnich


Ps. Żegota.

Urodził się 18 sierpnia 1893 r. we Lwowie.

Zmarł 12 października 1959 r. w Londynie.

Pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, jeden z założycieli Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Tadeusz Münnich od najwcześniejszych lat zaangażowany był w służbę niepodległej Polsce. Już w gimnazjum sformował tajną organizację wojskową, a następnie oddział Związku Strzeleckiego. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1914 r. służył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym w 1917 r. został wcielony do armii austro-węgierskiej, ale już w 1918 objął funkcję komendanta okręgu rzeszowskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, m.in. rozbrajając oddziały armii austriackiej stacjonujące w Rzeszowie i biorąc udział w walkach w obronie Lwowa.

W okresie międzywojennym pełnił czynną służbę wojskową na różnych stanowiskach. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako główny adiutant Naczelnego Wodza, marszałka Polski Edwarda Rydza Śmigłego, z którym został internowany w Rumunii. Następnie przedostał się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Tu z rozkazu naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego został przeniesiony do obozu w Rothesay na wyspie Bute, która stała się miejscem odosobnienia dla przeciwników politycznych Sikorskiego. W 1944 r. został ponownie powołany do służby czynnej przez Kazimierza Sosnkowskiego. Zdemobilizowany w 1948 r. pozostał na emigracji. Był jednym z założycieli Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. 12 sierpnia 1954 r. Prezydent RP mianował go wiceministrem obrony narodowej w rządzie Stanisława Mackiewicza. Zmarł w 1959 r. w Londynie.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Podporucznik_Tadeusz_M%C3%BCnnich_I_Brygada_Legion%C3%B3w%2C.jpg/240px-Podporucznik_Tadeusz_M%C3%BCnnich_I_Brygada_Legion%C3%B3w%2C.jpg

Leave a Reply