Tadeusz Sokołowski


Ps. Trop, Tadeusz Serafin.

Urodził się 25 września 1905 r. w Żemłosławiu (obecna Białoruś).

Zamordowany przez Gestapo 6 lutego 1943 r. w Mińsku.

Oficer Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej o pseudonimach Trop i Zator oraz Tadeusz Serafin, uczestnik III powstania śląskiego i II wojny światowej (jako cichociemny), polski jeździec, olimpijczyk z Berlina z 1936 r.

Brązowy i srebrny medalista w ujeżdżaniu oraz złoty medalista w skokach przez przeszkody. Występy indywidualny i drużynowy na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r. nie przyniosły mu większych sukcesów. Trzykrotnie startował w konkursie o Puchar Narodów, odnosząc zwycięstwo w 1936 r. w Rydze.

Brał udział w kampanii wrześniowej. 13 października 1939 r. przeszedł granicę polsko-węgierską i przez Jugosławię oraz Włochy dotarł do Francji. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił służbę w grupie pułkownika Stanisława Sosabowskiego. Zgłosiwszy się do służby w kraju, przeszedł szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji.

Został zrzucony do kraju w nocy w marcu 1942 r. podczas operacji przerzutu skoczków do kraju. Był jednym z dowódców organizacji dywersyjnej AK „Wachlarz”, utworzonej latem 1941 r. w związku z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Jedną z przeprowadzonych przez niego akcji dywersyjnych było wysadzenie lokomotywy pod Mińskiem. Był stale w ruchu, podróżując między Baranowiczami, Lidą a Warszawą. Zaktywizował działania dywersyjne w podległych sobie ośrodkach. W wyniku załamania się aresztowanego przez Niemców jego podkomendnego został aresztowany wraz z innymi cichociemnymi i zamordowany przez Gestapo w Mińsku 6 lutego 1943 r. po nieudanej próbie odbicia go z rąk hitlerowców.

Jego postać upamiętnia m.in. tablica w kościele św. Jacka w Warszawie poświęcona cichociemnym oraz tablica poświęcona polskim olimpijczykom, którzy zginęli w walce z okupantem hitlerowskim, wmurowana przy bramie wejściowej Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie.

Leave a Reply