Szymon Koszyk


Urodził się 3 lipca 1891 r. w Opolu.

Zmarł również w Opolu 11 sierpnia 1972 r.

Polski publicysta, działacz narodowy i społeczny związany ze Śląskiem Opolskim, pierwszy burmistrz Głuchołaz po II wojnie światowej.

Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Walczył pod Verdun, gdzie został ciężko ranny. W 1918 r. zdezerterował z wojska niemieckiego i ukrył się w Tarnowie, gdzie wyszkolił oddział wojska, z którym zdobył miejscowe koszary austriackie.

W 1920 r. zorganizował pochód w dniu 3 maja, który skończył się starciem z niemieckimi bojówkami. Od sierpnia 1920 r. do lutego 1921 r. był komendantem POW na powiat opolski. W III powstaniu śląskim dowodził I batalionem opolskim, następnie pracował w sztabie dowództwa podgrupy „Linke”, której oddziały składały się w dużej części z niemieckojęzycznych Ślązaków, sam dowódca Szymon Koszyk po polsku mówił słabo. Do legend powstańczych należy historia, gdy w starciach pod Opolem schwytano polskojęzycznego bojownika walczącego przeciwko Polsce. Ten po polsku błagał o litość, na co Szymon Koszyk odparł po niemiecku:

„Du verfluchte Hund, sprich deutsch, ich verstehe nicht polnisch!”  / „Przeklęty psie, mów po niemiecku, ja nie rozumiem po polsku!”

W 1923 r. został aresztowany w Niemczech pod zarzutem szpiegostwa. Po trzech latach dzięki interwencji nuncjusza apostolskiego został zwolniony i powrócił na Górny Śląsk. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i redagował „Tygodnik Ilustrowany”, „Zwrot” i „Polonię”.

W czasie II wojny światowej ukrywał się na Kresach i w Krakowie. Był w tym czasie członkiem tajnej organizacji Nowy Węgiel.

Po wojnie był burmistrzem Głuchołaz. Pod koniec 1947 r. wrócił do Opola, gdzie pracował w prasie. Był członkiem Związku Literatów Polskich, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Instytutu Śląskiego, ZBoWiD-u i PTTK. Był inicjatorem budowy pomnika Karolinki i Karlika w Gogolinie.

Zmarł w 1972 r.

http://opolankazpasja.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ods%C5%82oni%C4%99cie-pomnika-Karolinki-i-Karlika-28.05.1967-Szymon-Koszyk-inicjator-budowy-pomnika.jpg

Leave a Reply