Maria Wocalewska


Urodziła się 24 kwietnia 1885 r. w Łodzi.

Zginęła prawdopodobnie 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie.

Harcmistrzyni Rzeczypospolitej.

Od najmłodszych lat była związana ze skautingiem, najpierw jako przyboczna, a później jako komendantka drużyn łódzkich. W czasie wakacji wykorzystywała każdą okazję, by odwiedzać organizowane przez chorągiew łódzką placówki. Wizytowała obozy harcerskie w całej Polsce. Harcerstwo było jej drugą rodziną – rozumiała je, kochała i umiała wpajać jego zasady młodzieży. Często mawiała, że do harcerstwa się nie należy, harcerzem się jest. Potrafiła świetnie bawić się z dziećmi i młodzieżą. Cechowała ją pogoda ducha, wierzyła w piękno świata i dobro człowieka.

W czasie II wojny światowej weszła w skład Komendy Pogotowia Harcerek, współpracowała z PCK, prowadziła dom opiekuńczy dla dzieci w Skolimowie.

Zginęła prawdopodobnie 4 sierpnia podczas powstania warszawskiego. Symboliczny grób jej rodziny znajduje się w Łodzi na cmentarzu katolickim przy ulicy Ogrodowej. 26 września 2009 r. „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Leave a Reply