Maria Stanisława Wittek


Ps. Mira, Pani Maria.

Urodziła się 16 sierpnia 1899 r. we wsi Trębki pod Gostyninem na Mazowszu.

Zmarła 19 kwietnia 1997 r. w Warszawie.

Generał brygady Wojska Polskiego.

Maria Wittek to pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego, która została mianowana na stopień generała – 2 maja 1991 r. przez prezydenta Lecha Wałęsę. A przy tym jedyny generał, który prowadził kiosk „Ruchu”, bo tym właśnie Maria zajmowała się po zwolnieniu z więzienia w 1949 r., gdzie trafiła po fałszywych oskarżeniach.

Przed I wojną światową należała do Polskiej Drużyny Harcerskiej w Kijowie. W czasie wojny wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej i skończyła szkołę podoficerską. W tym samym czasie jako pierwsza kobieta studiowała na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego.

Od 1919 r. służyła w Wojsku Polskim, biorąc udział w obronie Lwowa w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet w 1920 r. Została wówczas po raz pierwszy odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po zwolnieniu z wojska poświęciła się przysposobieniu wojskowemu i szkoleniom kobiet do służby w wojsku i obrony kraju. W czasie wojny obronnej Polski w 1939 r. była komendantka główną Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej. Do 1945 r. stała na czele Wojskowej Służby Kobiet w Armii Krajowej pod pseudonimem Mira lub Pani Maria. Walczyła w powstaniu warszawskim, gdzie dosłużyła się stopnia pułkownika. Stolicę opuściła z cywilami. Funkcję szefa WSK pełniła w Częstochowie do rozwiązania AK. Po wojnie również zajmowała się przysposobieniem wojskowym kobiet.

W 1989 r. minister obrony narodowej wyróżnił ją wpisem do „Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich”. Zmarła w 1997 r. i pochowana została na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

http://3.bp.blogspot.com/-6ELe8UJYW1A/Uud5MStYe0I/AAAAAAAABrA/PSRgw17T0M0/s1600/1521248_596752607074459_16457573_n.jpg

Leave a Reply