Kazimierz Paweł Bojarski


Ps. Kuba i Ludwik.
Urodził się 15 stycznia 1889 r. w Zemborzycach pod Lublinem.
Zginął 23 grudnia 1914 r. pod Łowczówkiem.
Działacz socjalistyczny i niepodległościowy, żołnierz Legionów Polskich.

Wysłany przez rodziców, chłopów małorolnych, do szkoły do Lublina wszedł jako czternastoletni chłopak w kontakt z ruchem socjalistycznym, wstępując do organizacji młodzieżowej PPS. Brał czynny udział w strajku szkolnym jako jeden z jego przywódców, przez co został usunięty ze szkoły. To wydarzenie nie tylko zwiększyło zapał wychowanego w duchu patriotycznym chłopaka do walki o polską szkołę, lecz także popchnęło go do wstąpienia do Organizacji Bojowej PPS. Oddany sprawom partii i walki o niepodległość brał czynny udział w wielu akcjach bojowych, m.in. w atakach na kasę kolejową.

Bojarski był intensywnie poszukiwany przez policję carską jako podejrzany o udział w wielu zabójstwach politycznych i działanie w charakterze instruktora szóstki bojowej Frakcji Rewolucyjnej PPS. Po ucieczce z Królestwa do Galicji został schwytany przez policję austriacką, ale nie wydano Rosjanom, tylko wydalono z Krakowa. Wyjechawszy do Lwowa, pracował i uczył się, aby zdać egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił na Politechnikę Lwowską, nadal intensywnie angażując się w działalność polityczną, m.in. kilkakrotnie wyjeżdżał do Królestwa, by uczestniczyć w akcjach Organizacji Bojowej PPS.

Spory wewnątrz partii zbliżyły Bojarskiego do Piłsudskiego, który wysyłał go z misjami organizacyjnymi do Królestwa. W momencie wybuchu I wojny Bojarski kończył studia we Lwowie, ale nie dane mu było złożyć egzaminów końcowych. Udał się do Krakowa do organizowanych przez Piłsudskiego oddziałów. Przydzielony do 1 Pułku Legionów brał udział we wszystkich jego bitwach, m.in. w jednej z najbardziej krwawych bitew Legionów pod Laskami, gdzie został ciężko ranny. Jego bohaterstwo zostało docenione i został mianowany kapitanem. Pomimo kontuzji nie wycofał się z walki. 23 grudnia 1914 r. wziął udział w morderczej bitwie pod Łowczówkiem, gdzie zginął na polu walki. Został pochowany w Zakliczynie nad Dunajcem.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrny Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Niepodległości.

 

Leave a Reply