Jadwiga Barthel de Weydenthal


 

Ps. Brzeska
Urodziła się 22 sierpnia 1884 r. w Bądkowie na Kujawach.
Zmarła w Rybniku 25 kwietnia 1961 r.
Żołnierz I Brygady Legionów, rzeźbiarka zaangażowana w sprawy niepodległościowe.

Jadwiga studiowała w Paryżu na Sorbonie, a po powrocie także w kraju. W latach 1916-19 uczyła się na wydziale rzeźby w Szkole Sztuk Pięknych Warszawie, a następnie od 1921 r. w Krakowie u prof. Edwarda Wittiga. Przed pierwszą wojną należała do lwowskiego oddziału Polskich Drużyn Strzeleckich, a w okresie wojny zorganizowała Oddział Żeński Polskiej Organizacji Wojskowej, w którym była kierowniczką sekcji wywiadowczej. Po wejściu Niemców do Warszawy wzięła udział w organizowaniu Poczty Listów Prywatnych, mającej na celu utrzymywanie łączności z frontem legionowym oraz z terenami okupacji austriackiej.

Po wojnie Jadwiga Barthel brała udział w pracy redakcyjnej wydawnictw wspomnień legionowych: Wierna Służba i Służba Ojczyźnie. 3 lipca 1935 r. na polecenie marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej została matką chrzestną statku pasażerskiego MS Batory.

We wrześniu 1939 r. uczestniczyła w obronie Warszawy. Pracowała jako telefonistka oraz pełniła służbę sanitarną, zwożąc rannych żołnierzy z przedpola stolicy. Podczas okupacji zamieszkała z synami swego brata Jerzego należącymi do Armii Krajowej. Opiekowała się nimi i pomagała w ich pracach aż do ich śmierci. Jeden zginął rozstrzelany przez Niemców w więzieniu w Łowiczu, a drugi w czasie akcji oddziału partyzanckiego na południu Polski.

Druga wojna światowa była dla niej okresem klęski nie tylko narodowej, lecz także rodzinnej. Oprócz obu bratanków straciła również dom rodzinny w Bądkowie i brata Jana, którego Niemcy wywieźli do obozu, gdzie wkrótce zmarł.

Po wojnie Jadwiga zamieszkała we Włocławku, gdzie znalazła możliwość pracy rzeźbiarskiej miejscowej fabryce porcelany. Zwolniona za ziemiańskie pochodzenie przeniosła się do sióstr urszulanek do Rybnika, wśród których przebywała już jej siostra Maria Beata. Wróciła do rzeźbiarstwa. Jej dzieła do dziś zdobią kaplicę urszulanek w Rybniku. W ostatnich latach życia była ciężko chora. Zmarła w Rybniku 25 kwietnia 1961 r. i tam została
pochowana.

 

Leave a Reply