Feliks Jan Mazurkiewicz


Urodził się 20 listopada 1896 r. w Brzeżanach.

Zmarł 17 października 1945 r. w Dortmundzie.

Major piechoty Wojska Polskiego, uczestnik obu wojen światowych, kawaler Orderu Virtuti Militari.

W trakcie nauki w miejscowym gimnazjum wstąpił do Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Brzeżanach. Po wybuchu I wojny światowej z kompanią strzelecką z Brzeżan wyjechał do Krakowa, gdzie został wcielony do I Brygady Legionów Polskich, z którą walczył w wielu bitwach w latach 1914-16. Wyróżnił się w bitwie pod Laskami, za którą został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

W pierwszych dniach listopada 1918 r. brał udział w rozbrajaniu jednostek austriackich w Krakowie, po czym udał się na front ukraiński jako żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji dostał się do niewoli, do końca wojny przebywając w oflagu w Lubece jako tzw. honorowy jeniec wojenny. Za działalność konspiracyjną na terenie obozu został karnie przeniesiony do obozu w Dössel. Po zakończeniu wojny i wyzwoleniu obozu poważnie zapadł na zdrowiu. W wyniku przeprowadzonej operacji rozwinęło się u niego zapalenie płuc, które stało się bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Zmarł 17 października 1945 r. w Dortmundzie. Został pochowany w kwaterze polskich jeńców wojennych na cmentarzu w Dössel.

Leave a Reply