Feliks Hajduk


Urodził się w 1885 r. w Rudkach koło Lwowa.
Zmarł w 1924 r. w Szczawnicy.
Nauczyciel, instruktor harcerski, działacz społeczno-kulturalnym oraz polityczny na Śląsku Cieszyńskim, porucznik Legionów Polskich.

Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów podjął pracę nauczyciela – najpierw w Przemyślu, a potem w Cieszynie, gdzie uczył języka polskiego i języków klasycznych. W 1913 r. założył Drużynę Skautową im. Kazimierza Pułaskiego. Była to trzecia drużyna skautowa na Śląsku Cieszyńskim.

Po wybuchu wojny w 1914 r. współorganizował Legion Śląski, który został włączony do Legionów Polskich.

Hajduk walczył w Legionach do 1915 r. Niestety został zwolniony z wojska z powodu gruźlicy. Po zakończeniu wojny powrócił do Cieszyna, gdzie zorganizował pracownię introligatorską prowadzoną przez harcerzy. Z Cieszynem był związany do końca życia. Był prezesem Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej, a także wiceburmistrzem Cieszyna. Pełniąc ten urząd, zaangażował się w pomoc materialną dla sierot w tamtejszym zakładzie, popierał też rozbudowę placów zabaw dla dzieci.

Zmarł w 1924 r. w Szczawnicy.

Leave a Reply