Eugeniusz Witold Piasecki


Urodził się 13 listopada 1872 r. we Lwowie.

Zmarł w 1947 r. w Ptaszynie koło Cieplic.

Lekarz, teoretyk wychowania fizycznego i higieny szkolnej, harcmistrz Rzeczypospolitej, współtwórca terminologii harcerskiej.

W swojej pracy i działalności pozazawodowej Eugeniusz Piasecki łączył krzewienie kultury fizycznej z szeroko pojętym wychowaniem ku wartościom i kultywowaniem tradycji narodowych.

Jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego zakładał pierwsze uczniowskie drużyny piłkarskie, stworzył Klub Gimnastyczno-Sportowy, który przekształcił się w 1907 r. w klub „Pogoń” Lwów. Wykładał teorię wychowania fizycznego i higieny szkolnej na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1912 r. wydał we Lwowie, wspólnie z Mieczysławem Schreiberem, polski podręcznik skautingu pt. Harce młodzieży polskiej. Położył tam nacisk na rozwój tradycji patriotycznych, problemy ogólnowychowawcze, abstynencję, krajoznawstwo oraz wychowanie fizyczne i obywatelskie w ruchu harcerskim. Wprowadził liczne terminy harcerskie: harcerz, harcmistrz, zastęp, zastępowy i inne.

Zajmował się popularyzacją narciarstwa, wykładał teorię wychowania fizycznego i higieny szkolnej w Kijowie i Poznaniu. Gorąco opowiadał się za uniwersyteckim kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego i sformułował odpowiedni program nauczania. Wchodził w skład władz instytucji państwowych zajmujących się tą problematyką.

Był autorem pierwszej na świecie publikacji na temat gimnastyki niemowląt (w latach trzydziestych XX w.).

Zmarł 17 lipca 1947 r. i został pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Leave a Reply