Andrzej Kopa


Urodził się 16 października 1879 r. w Trzcielinie koło Poznania.

Zmarł 11 czerwca 1956 r. w Chomęcicach.

Podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, powstaniec wielkopolski i działacz społeczny. Kawaler orderu Virtuti Militari.

Po śmierci ojca zajął się prowadzeniem rodzinnego majątku, jednocześnie poświęcając się działalności społecznej. Udzielał się w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany jako podporucznik do armii niemieckiej, jednak z powodu nasilającej się choroby serca powrócił do domu i został wyznaczony na komendanta Straży Ludowej w powiecie poznańsko-zachodnim. W sobie tylko znany sposób zdobył wówczas 250 karabinów z amunicją na potrzeby zbliżającego się powstania wielkopolskiego. Z chwilą wybuchu powstania zorganizował dobrze uzbrojony oddział w Dopiewie liczący ośmiuset powstańców. W czasie walk powstańczych zdobył ze swoim oddziałem kolejne zapasy broni ręcznej, karabinów maszynowych i armat, a także zajął niemieckie lotnisko pod Poznaniem.

W czasie wojny polsko-ukraińskiej walczył na czele 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich na froncie galicyjskim pod Lwowem. 1 stycznia 1920 r. Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski powołał go do składu pierwszej Tymczasowej Kapituły Orderu Virtuti Militari i jednocześnie odznaczył Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W lipcu 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził grupą swojego imienia.

Po wojnie został zwolniony z czynnej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Zajął się prowadzeniem rodzinnego majątku i poświęcił opiece nad siostrami. Po zakończeniu II wojny światowej utracił rodzinny majątek, nadal jednak pracował w rolnictwie oraz zajmował się działalnością społeczną. Gdy odkryto, że brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, musiał zrezygnować z pracy społecznej, zamknięto mu również drogę awansu zawodowego.

Po przejściu na rentę zamieszkał z siostrą w Chomęcicach u jednego z byłych towarzyszy broni. Zmarł 11 czerwca 1956 r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Konarzewie.

Leave a Reply