Alojzy Budniok


Urodził się 21 czerwca 1886 r. w Gierałtowicach k. Wadowic.
Zmarł 28 kwietnia 1942 r. w Katowicach.
Działacz sportowy, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, współredaktor wydawanego w Bytomiu pierwszego na Śląsku Polskiego czasopisma sportowego Sportowiec, uczestnik trzech powstań śląskich.

Alojzy już jako nastolatek podnosił ciężary, grał w palanta oraz w piłkę nożną, a także organizował drużyny piłkarskie. Działał na rzecz polskości śląska i według niektórych badaczy mógł być współzałożycielem pierwszego polskiego klubu piłki nożnej na Śląsku – Klubu Sportowego „Polonia”. Organizował kontakty klubów śląskich z klubami sportowymi II Rzeczypospolitej oraz z drużynami francuskich i angielskich jednostek wojskowych stacjonujących na obszarach plebiscytowych. Był prezesem Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz naczelnikiem Górnośląskiego Związku Ciężkiej Atletyki.

Uczestniczył we wszystkich powstaniach śląskich. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Walczył w II pułku powstańczym. Po zakończeniu III powstania śląskiego działał w Związku Byłych Powstańców.

Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się przed hitlerowcami w mieszkaniu przyjaciela, gdzie zmarł 28 kwietnia 1942 r. Jest pochowany w Katowicach. Miasto upamiętniło swojego bohatera, nazywając jego imieniem jeden z parków.

 

Leave a Reply