Aleksandra Zagórska


primo voto Bitschan, secundo voto Zagórska, vel Aleksandra Bednarz

Urodziła się 24 kwietnia 1884 r. w Lublinie.

Zmarła 14 kwietnia 1965 r. w Warszawie.

Podpułkownik Wojska Polskiego, żołnierz Legionów, organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet.

W 1906 r. założyła wspólnie z Czesławem Świrskim wytwórnię materiałów wybuchowych, w której produkowano ładunki detonacyjne wykorzystywane w różnych akcjach organizowanych przez polskich patriotów. W lipcu 1907 r. uczestniczyła w nieudanym zamachu na pociąg wiozący rosyjskich żołnierzy pułku wołyńskiego. W marcu 1908 r. została aresztowana i osadzona na Pawiaku za działalność antycarską. Dzięki łapówce została uwolniona i oczyszczona z wszelkich zarzutów.

Zagrożona kolejnym aresztowaniem zbiegła do Galicji, skąd przewoziła broń i ulotki do Królestwa. Była organizatorką korpusu wojskowego kobiet, ucząc jego członkinie posługiwania się bronią. W czasie I wojny światowej organizowała kobiecą służbę wywiadowczą. Wzięła udział w obronie Lwowa, organizując oddział kurierek, a następnie Ochotniczą Legię Kobiet. Ochotniczki z tej formacji brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W trakcie okupacji niemieckiej brała udział w konspiracji piłsudczykowskiego Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Po wojnie mieszkała w Zakopanem pod nazwiskiem Bednarz, aby nie narażać się komunistycznej władzy.

Z pierwszego małżeństwa miała syna – Jurka Bitschana – jednego z naszych Stu Bohaterów, który poległ jako Orlę Lwowskie, mając czternaście lat, w czasie wojny polsko-ukraińskiej.

 

Leave a Reply